พื้นที่ Mail Box เป็น 2 Gb และสามารถแนบไฟล์ ในจดหมายได้ 30 MB
สามารถ เข้าถึง Webmail ที่มีความปลอดภัย โดยผ่านการเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) คลิกที่นี่ (https://webmail.nu.ac.th)